Rychlá platba doručení kvetin kartou

Údaje pro platbu
Variabilní symbol / Payment identification number
Částka v Kč / Amount in CZK